Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zorganizowanie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zostało podyktowane obowiązkiem realizacji zapisów, jakie narzuciła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Najważniejszym zadaniem dla Związku i jego delegatów uczestniczących w Zjeździe jest uchwalenie statutu PZD.

Od stycznia br. cały Związek pracował na podstawie nowej ustawy, ale również zweryfikowanego statutu, bądź znowelizowanych przepisów wewnętrznych. Jednak najważniejszym zadaniem wynikającym z ustawy było opracowanie i uchwalenie nowego statutu. Dlatego przez wiele miesięcy trwały intensywne dyskusje nad zapisami starego statutu i nad dostosowaniem go do obecnej ustawy i potrzeb Związku. W tym celu powołano Zespół Doradców Komisji Statutowej składający się z wielu prawników z różnych rejonów kraju. Powstające zapisy były wielokrotnie konsultowane z okręgowymi zarządami, zarządami ogrodów i działkowcami. Wpływające opinie i uwagi, zgłaszane przez ogrody i działkowców, były w miarę możliwości prawnych uwzględniane.

Prace nad nowym statutem zakończyły się 25 września 2014 r. przyjęciem przez Krajową Radę uchwały w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu.

Projekt przedstawiony był na stronie internetowej  Krajowej Rady i wielu okręgów, a także wydrukowany w znacznym nakładzie i przekazany  Zarządom ROD.

Dzisiaj projekt był przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a delegaci po niemalże jednogłośnie projekt ten uchwali. Pełna relacja z przebiegu zjazdu ukaże się jutro.

Galeria zdjęć TUTAJ

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 190

Wczoraj 178

W tygodniu 760

W miesiącu 4383

Wszystkich 335448

Kubik-Rubik Joomla! Extensions