Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniach 10-11 września 2014 r. odbyła się w Warszawie narada dla inspektorów OZ PZD ds. terenowo-prawnych. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Głównym jej celem było wypracowanie dalszych działań związanych z wdrażaniem ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Naradę otworzył Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki, który omówił aktualną sytuację PZD, ROD i działkowców związaną z przygotowaniem nowego statutu PZD, zbieraniem podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zebraniami ustawowymi, wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskim przeciwko ustawie o ROD oraz  podpisaniem przez PZD porozumienia ze Związkiem Miast Polskich. Prezes podkreślił ogromną rolę inspektorów ds. terenowo-prawnych w realizacji zapisów ustawy o ROD. Zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania działań OZ PZD związanych z regulacją stanów prawnych gruntów ROD oraz na możliwość ubiegania się przez zarządy ROD o dotacje na inwestycje i remonty w ROD w ramach programów krajowych, w tym dofinansowywanych ze środków UE. "Takie możliwości daje ustawa o ROD. Korzystajmy z jej rozwiązań." - podsumował Prezes.

W dalszej części narady omówiono dotychczasowe działania OZ PZD związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, jak również działania, które należy jeszcze podjąć w tym zakresie. Kolejnym tematem były sposoby obrony ROD i działkowców przed negatywnymi skutkami roszczeń do gruntów ROD, w tym związanymi z bezumownym korzystaniem z nieruchomości. Zastanawiano się również, jak zabezpieczyć interesy ROD i działkowców, gdy dojdzie do realizacji roszczeń i likwidacji prawnej ROD, w tym na podstawie art. 25 i 26 ustawy o ROD.

Ważnym zagadnieniem było wyodrębnianie się ROD z zachowaniem warunków ustawowych. Dyskutowano, jak powinno wyglądać przekazanie przez PZD praw do gruntu ROD oraz infrastruktury, zdanie dokumentacji, spełnienie formalności wieczysto księgowych, urzędowych czy też wykreślenie ogrodu z Rejestru ROD.

Podczas narady omówiono również procedury likwidacyjne ROD wynikające z ustawy o ROD, wartość dokumentacji formalno-prawnej ROD, znaczenie miejscowych planów zagospodarowania ROD dla dalszego istnienia ogrodów oraz jak funkcjonuje w ROD nowa ustawa śmieciowa. Na koniec wskazano na rolę i zadania inspektorów ds. terenowo-prawnych we współpracy z ROD i kształtowaniu dobrego wizerunku Związku.

przygotowała

MAP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 191

W tygodniu 761

W miesiącu 4384

Wszystkich 335449

Kubik-Rubik Joomla! Extensions