Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

26 czerwca br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięli także członkowie komisji statutowej, gdyż jeden z najważniejszych tematów narady dotyczył nowego statutu PZD.

Statut trafia do kolejnych konsultacji

Zabierając głos Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przypomniał, że intensywne prace nad nowym statutem trwają od wielu miesięcy.  Dotychczas, specjalnie powołany zespół i komisja ds. statutu, wykonały bardzo dużą pracę. Przede wszystkim szczegółowo rozpatrzyły wszystkie propozycje zmian jakie zostały zgłoszone przez Okręgowe Zarządy, ROD oraz indywidualnych działkowców. W wyniku tych prac powstał projekt dokumentu, który trafi teraz do ponownych konsultacji. KR PZD, w przyjętej podczas czwartkowego posiedzenia uchwale, zwróciła się zarówno do struktur Związku, jak i swoich członków, o wnikliwe przeanalizowanie projektu statutu i zgłaszanie swoich ocen i wniosków. Uznała, że tylko dzięki temu będzie mogła powstać ostateczna wersja dokumentu, gwarantująca sprawność organizacyjną i dalszy rozwój ogrodów działkowych (więcej na ten temat można znaleźć we wczorajszej relacji – link).

KR PZD broni altan działkowców

Równie ważnym tematem było zainicjowanie powstania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który będzie promował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Akt ten ma uchronić działkowców przed widmem masowej rozbiórki altan. Takie zagrożenie pojawiło się w związku z kontrowersyjnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia br., który pod znakiem zapytania postawił legalność prawie wszystkich altan znajdujących się w ogrodach działkowych. KR PZD zwróciła się do wszystkich struktur PZD o zaangażowanie się w ideę przedłożenia Sejmowi RP projektu obywatelskiego. Aby trafił do Sejmu podpis pod nim musi złożyć minimum 100 000 obywateli (więcej na ten temat można przeczytać w naszej wczorajszej relacji – link).

Jak przebiegały walne zebrania?

Członkowie KR PZD dokonali także podsumowania walnych zebrań, które w tym roku odbywały się w pierwszych miesiącach obowiązywania nowej ustawy o ROD. Zainteresowanie ustawą sprawiło, że w większości ogrodów odnotowano o wiele większą, niż w latach ubiegłych, frekwencję.  Krajowa Rada PZD, na podstawie informacji przekazanych przez OZ i ROD,  pozytywnie oceniła przebieg zebrań, uznając, że odbyły się zgodnie z prawem związkowym i wypełniły zadania statutowe: zatwierdziły sprawozdania zarządów i komisji statutowych, sprawozdania finansowe za 2013 r. oraz za okres od 1 do 18 stycznia 2014r., uchwaliły plan pracy, a także ustaliły niezbędne opłaty. Równocześnie KR PZD  złożyła podziękowanie wszystkim członkom Polskiego Związku Działkowców, którzy czynnie uczestniczyli w zarządzaniu własnym ogrodem  poprzez udział w walnym zebraniu i wypowiadanie się w formie uchwał, stanowisk i innych dokumentów. Słowa podziękowania skierowała także do Okręgowych Zarządów i zarządów ROD, które aktywnie włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych walnych.

Działkowcy doceniają działania PZD

Podczas posiedzenia KR PZD przedstawiona została także relacja z odbywających się w ogrodach ustawowych zebrań wszystkich działkowców. KR PZD pozytywnie odniosła się do informacji przekazanych dotychczas przez OZ i ROD z których wynika, że działkowcy z większości ogrodów podejmują decyzję o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD. Jest to wynikiem docenienia dotychczasowych działań Związku, mających na celu jak najlepszą obronę praw działkowców i ogrodów.  KR PZD wyraziła nadzieję, że działania te zostaną docenione i zauważone przez działkowców, którzy w niedalekiej przyszłości będą również decydowali o swojej przynależności organizacyjnej.

Sprawa roszczeń nadal wywołuje niepokój działkowców

Uczestniczy narady przyjrzeli się również sprawie roszczeń do gruntów ROD, które w dalszym ciągu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Wyrazili ogromne zaniepokojenie wywołane zagrożeniami, które z tego tytułu obciążają wiele ogrodów.  W wyniku dyskusji ustalili kierunki działań, które należy podjąć w celu ochrony działkowców przed bolesnymi skutkami, przede wszystkim finansowymi, roszczeń osób trzecich.

Na zakończenie KR PZD przyjęła także liczne uchwały, w tym m.in. w sprawie dalszych działań PZD w zakresie roszczeń do gruntów ROD, w sprawie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, w sprawie skierowania do konsultacji projektu Statutu. Przyjęty został także projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

mz

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 173

Wczoraj 149

W tygodniu 173

W miesiącu 2717

Wszystkich 409272

Kubik-Rubik Joomla! Extensions