Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbyło się 26 czerwca br. powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom altan". Jego zawiązanie podyktowane jest potrzebą nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wykluczy ryzyko rozbiórki altan, co bez zmiany prawa grozi nawet 900 000 działkowców.

Dlaczego PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Potrzeba nowelizacji prawa budowlanego to następstwo kontrowersyjnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia br., który pod znakiem zapytania postawił legalność prawie wszystkich altan znajdujących się w ogrodach działkowych. W wyniku braku precyzyjnej definicji pojęcia "altana", w ustawie Prawo budowlane, NSA powołał się na definicję słownikową, zgodnie z którą przez altanę należy rozumieć "budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przed słońcem". Wykładnia ta spowodowała, iż wobec działkowca, który postawił na swojej działce obiekt niezgodny z ww. definicją, NSA utrzymał nakaz rozbiórki altany (dowiedz się więcej na ten temat- link). Co gorsza, warunków stawianych przez NSA, nie spełnia praktycznie żadna z ponad 900 000 altan stojących dzisiaj w ROD. Każdej z nich zagraża więc rozbiórka!

Pomimo upływu 6 miesięcy od ogłoszenia w/w orzeczenia, nagłośnienia sprawy przez PZD i media, kwestia zabezpieczenia praw działkowców przed negatywnymi skutkami luki w zapisach ustawy nie doczeka się reakcji ze strony żadnego organu władzy publicznej, posiadającego prawo inicjatywy ustawodawczej. Wywołuje to duży niepokój wśród działkowców, gdyż ułomność przepisów oznacza ryzyko wszczynania kolejnych postępowań ws. rozbiórki altan.

W tej sytuacji Polski Związek Działkowców, jako organizacja powołana do obrony praw i interesów działkowców, uznał że nie może dalej biernie czekać na rozwój wypadków. Podczas posiedzenia KR PZD w dniu 26 czerwca br., powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który będzie promował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Akt ten ma uchronić działkowców przed widmem masowej rozbiórki altan.

Razem ochronimy altany

KR PZD wystąpiła również do wszystkich struktur PZD o zaangażowanie się w ideę przedłożenia Sejmowi RP projektu obywatelskiego. Aby trafił do Sejmu podpis pod nim musi bowiem złożyć minimum 100 000 obywateli. Stąd kwestia dotarcia do działkowców z informacją o ważnej dla nich inicjatywie, będzie miała obecnie priorytetowe znaczenie.

Biorąc pod uwagę zaniepokojenie, jakie wśród działkowców wywołał wyrok NSA, oraz pamiętając sukces, jakim zakończyło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD, można mieć nadzieję, że jeżeli działkowcy, tak jak dotychczas, masowo włączą się w walkę o swoje prawa, to spełnienie tego wymogu nie powinno być jakimkolwiek problemem.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - czytaj więcej

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 158

Wczoraj 149

W tygodniu 158

W miesiącu 2702

Wszystkich 409257

Kubik-Rubik Joomla! Extensions