Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniu dzisiejszym (czwartek) senatorowie niemal jednogłośnie przyjęli ustawę działkową, wraz z czterema poprawkami, które zgłoszone zostały podczas środowej dyskusji nad ustawą. Za przyjęciem ustawy głosowało 71 senatorów. Jedynie senatorowie Andrzej  Pająk (PiS, OKW Kraków) i Marek Martynowski (PiS, OKW Płock) wstrzymali się od głosu.

W Senacie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także delegacja działkowców.

Ustawa wraca do Sejmu

Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza, że ustawa musi teraz wrócić na posiedzenie Sejmu. Już dziś (12.12.br.)o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie sejmowych komisji - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - które muszą ustosunkować się do zgłoszonych poprawek. Następnie za przyjęciem, bądź też odrzuceniem ustawy działkowej muszą zagłosować wszyscy posłowie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Takie głosowanie, przy dobrej woli posłów oraz Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, mogłoby się odbyć już podczas bieżących obrad sejmowych, które właśnie trwają (11-13 grudnia br.).

Debata w Senacie

Podczas posiedzenia plenarnego Senatu w dniu 11 grudnia senator Witold Gintowt-Dziewałtowski w imieniu połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił izbie wyższej stanowisko ww. komisji ws. ustawy o ogrodach działkowych, rekomendując przyjęcie ustawy bez poprawek. Senator przedstawił najważniejsze regulacje zawarte w opiniowanej ustawie podkreślając, że celem przyjęcia tej ustawy jest dostosowanie prawa do werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. skutkującego wygaśnięciem większości istotnych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r., które nastąpi już na początku 2014r. Zaznaczył, że komisje senackie uznały, że aktualne uwarunkowania, stan prawny i stan rzeczywisty, jeśli chodzi o ogrody działkowe przyjęte regulacje stanowią pewnego rodzaju optimum i dlatego powinny być przyjęte przez Senat bez poprawek.

Senacka dyskusja nad ustawą działkową

Podczas dyskusji senatorowie wyrażali głęboką nadzieje, że tą ustawą uda się uspokoić wszystkich tych, którzy chcą dalej uprawiać swoje ogrody działkowe, którzy wkładają w nie tyle serca, tyle pasji i promują dobry, zdrowy styl życia i że będą oni mogli spokojnie pracować w tych ogrodach i rozwijać swoją pasję. - Nie mogłoby się stać nic gorszego niż to, gdybyśmy, zamiast kończyć ten etap, rozpoczynali jego kolejny rozdział – mówił senator Mieczysław Augustyn (PO) i dodał: Chciałbym też wierzyć, że te rozwiązania są wreszcie trwałe.

Senatorowie zadawali też pytania odnośnie nowej ustawy. W odpowiedzi napytanie senatora Jana Rulewskiego (PO) senator-sprawozdawca wyjaśnił, że na terenie jednego ogrodu działkowego będzie działało tylko jedno stowarzyszenie, ale będą mogły być także osoby niezrzeszone mające takie same prawa i obowiązki wynikające z regulaminu ogrodu działkowego, jak wszyscy pozostali.

Senator Jarosław Lasecki (PO) pytał o kwestie dziedziczenia i kiedy ustawa przewiduje możliwość likwidacji ogrodu. Senator Gintowt-Dziewałtowski  zapewnił, że żadnych rewolucyjnych rozwiązań ustawa nie wprowadza zarówno w kwestii dziedziczenia, które będzie wyglądało tak, jak dotąd. - Nowe i istotne jest to, że dzisiaj w sposób jednoznaczny ustawa gwarantuje rodzinnym ogrodom działkowym pełną rekompensatę w przypadku konieczności ich likwidacji na przykład z uwagi na inne ważne dobro społeczne. Jest to konieczność wskazania działki zastępczej, jest to konieczność wniesienia odszkodowania i zrekompensowania odtworzenia ogrodu działkowego w innym miejscu – podkreślał senator-sprawozdawca.

Z kolei senator Andrzej Matusiewicz (PiS) pytał m.in. o to czy nowa ustawa daje uprzywilejowanie PZD.  - W moim przekonaniu akurat ta ustawa demonopolizuje rolę Polskiego Związku Działkowców, albowiem umożliwia tworzenie się zupełnie niezależnych od PZD rodzinnych ogrodów działkowych. Mało tego, daje wyjątkowe prawa osobom indywidualnym – podkreślał Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Poprawki do ustawy

Podczas posiedzenia zostały  też zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, w związku z czym prowadzący to posiedzenie wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński zwrócił się z prośbą do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania. Jedną z czterech poprawek do ustawy zgłosili senatorowie Aleksander Pociej (PO) i Piotr Zientarski (PO). Zgodnie z wniesioną przez nich poprawką art.41 ust.1 uzupełniony został o zapis zgodnie z którym przeniesienie praw do działki wymagało będzie nie tylko formy pisemnej, lecz także podpisu potwierdzonego notarialnie. Trzy kolejne poprawki zgłosił senator Kazimierz Kleina (PO). Dwie z nich mają charakter redakcyjny. Trzecia poprawka wprowadza zapis zgodnie z którym ustawa działkowa wchodzi w życie 19 stycznia 2014r., a nie jak przyjął Sejm 1 stycznia.

Należy mieć nadzieję, że do wszystkich tych poprawek pozytywnie odniosą się posłowie, dzięki czemu ustawa będzie mogła być dalej procedowana. Jeżeli Sejm przyjmie poprawki, wtedy ustawa działkowa trafi na biurko prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie.

ah/mz

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 154

Wczoraj 149

W tygodniu 154

W miesiącu 2698

Wszystkich 409253

Kubik-Rubik Joomla! Extensions