Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 21.04.2009 roku w sprawie:  obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantującej prawa działkowcom i Związkowi oraz dalszy rozwój ogrodów działkowych w Polsce.
                                    
Zgłoszony w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa Posłów PiS, jest przejawem nowego zamachu na ogrody działkowe oraz na obowiązujący porządek prawny w dziedzinie rodzinnego ogrodnictwa działkowego.
Projekt ustawy przewiduje preferencyjne uwłaszczenie działkowców i nową koncepcję zarządzania ogrodami w postaci wspólnot.
Przyjęcie projektu oznacza uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 1995 r., likwidację Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizację jego majątku.
Projekt ustawy nie wnosi nowych rozwiązań w stosunku do projektu z 2006 roku, który został już w trakcie wstępnej oceny prac legislacyjnych odrzucony i nie był akceptowany przez działkowców.

 

Projekt nie był konsultowany z działkowcami i organami PZD. Działkowcy w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach złożyli ponad 614 tysięcy podpisów, w tym w naszym okręgu 65 tysięcy. Podpisy w obronie ustawy złożyli, dlatego, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantuje:
• szeroki i nieodpłatny dostęp do działek dla ludzi o niższym statusie ekonomicznym,
• statutową ochronę przed swobodnymi likwidacjami ogrodów oraz roszczeniami do gruntu osób trzecich,
• swobodne prawo użytkowania działki związane z członkostwem w PZD, które może być ujawnione w księdze wieczystej,
• własność i ochronę urządzeń i nasadzeń znajdujących się na działce, pochodzących z nakładów działkowca, a przypadku likwidacji ogrodu stosowne odszkodowania,
• zwolnienia podatkowe,
• dobrowolne przystąpienie do samorządnej i niezależnej organizacji, jaką stanowi Polski Związek Działkowców,
Pomimo tak zdecydowanego poparcia przez działkowców ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Posłowie PiS permanentnie sygnalizują prace nad nową ustawą i co pewien czas a zwłaszcza przed każdymi wyborami głoszą wprowadzenie nowej ustawy uwłaszczającej działkowców. Jest to przejaw wyraźnego lekceważenia PZD i działkowców i stanowi wyraz zaciętości w zwalczaniu samorządnej i legalnej organizacji społecznej.
Nęcące hasło działki na własność za 1% obliczone jest na naiwność działkowców. Warunki do uwłaszczenia spełni nie wielka garstka działkowców. Projekt ani nie przewiduje, ani nie gwarantuje powszechnego uwłaszczenia dla wszystkich, wprowadza dwie kategorie działkowców w ogrodzie: właścicieli i użytkowników. Tych pierwszych będzie niewielu a tych drugich pozostała reszta.
W stosunku do zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych projekt PiS nie wnosi żadnych korzystnych zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych. Jego realizacja wprowadzi jedynie chaos, dezorganizację, poróżnienie i skłócenie do głębi środowiska działkowego.
Społeczne aspekty zagrożenia wynikającego muszą budzić sprzeciw zdrowo myślących działkowców.
Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie, jako organ statutowy czuje się w obowiązku przekazać informację działkowcom, iż projekt PiS zgłoszony do Sejmu RP stanowi zagrożenie dla dalszego funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego, dla jego ponad 100 letniego dorobku, dla indywidualnych działkowców i dla organizacji PZD.
W tej sytuacji uważamy za niezbędne działanie każdego organu statutowego zmierzającego do:
• zapoznania działkowców z treścią projektu PiS oraz z prawną jego oceną przez PZD, w celu wyrobienia sobie zdania o tym pomyśle zmian ustawowych i organizacji w ROD punktów konsultacyjnych, spotkań z działkowcami i udostępnienia materiałów z tym związanych,
• przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji uświadomienia społeczeństwu, parlamentarzystom, organizacjom społecznym i partiom skutków, jakie grożą ogrodom kuriozalne pomysły,
• przybliżenia działkowcom kosztów związanych z ewentualnym uwłaszczeniem oraz możliwości jego realizacji w ich ogrodzie,
• masowe wystąpienia wszystkimi dostępnymi prawem środkami w obronie tego, co gwarantuje ustawa o ROD i przeciwko temu, co proponuje projekt PiS.
W tej akcji nie może zabraknąć determinacji do obrony naszych ogrodów działkowych, ich zachowania dla następnych pokoleń.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD mgr Tadeusz Jarzębak
Sekretarz Okręgowego Zarządu PZD inż. Edward Grabowski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 170

Wczoraj 185

W tygodniu 355

W miesiącu 3510

Wszystkich 485192

Kubik-Rubik Joomla! Extensions