Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

z dnia 03.06.2009 r. w sprawie określenia się samorządów miast w kwestii uwłaszczenia działkowców i zarządzania ogrodami według projektu ustawy PiS.

Obecnie funkcjonujące ogrody działkowe pełnią funkcje wewnętrzne i zewnętrzne.  W funkcji wewnętrznej ogrody zapewniają użytkowanie działki wynikające z prawa PZD określonego w ustawie o ROD z 2005 roku. Zapewniają dla rodzin działkowców warunki do czynnego wypoczynku wraz z innymi funkcjami wewnętrznej integracji środowiska działkowców. W funkcji zewnętrznej ogrody działkowe są bazą do szerokiej integracji obywatelskiej w społecznościach lokalnych.
Obecny model ogrodnictwa działkowego stwarza szeroką dostępność do działki dla obywateli, zwłaszcza ludzi mniej zamożnych. Z tego tytułu w ogrodach istnieje duża rotacja użytkowników w ramach osób bliskich z prawem pierwszeństwa przydziału działki lub innych osób po rozliczeniu się z poprzednim użytkownikiem za jego nakłady. Działka przydzielana jest wtedy według kolejności oczekiwania.

Projekt ustawy PiS przewiduje radykalne zmiany:
- możliwość wykupu działki na preferencyjnych warunkach, w przypadku emerytów nawet za jeden procent wartości
- możliwość użytkowania na warunkach umowy
- likwidacja PZD i jego struktur oraz wygaszenie wszystkich jego praw do gruntu i pełnomocnictw
- przekazanie prowadzenia ogrodów w gestię samorządów gmin
Wprowadzenie tak radykalnych zmian rodzi wiele niepewności, co do skutków dla działkowców i dla samorządów.
Całość tej rewolucji ma odbyć się pod hasłem uwłaszczenia.
Uczestnicy konferencji okręgowej zwracają się do samorządów miast o określenie stanowiska samorządu w kwestiach:
- czy ogrody działkowe są potrzebne w miastach
- czy dotychczasowy model funkcjonowania ogrodów utrudniał wykonanie zadań gmin
- na ile są realne szanse sprzedaży działek na preferencyjnych warunkach
- jakie koszty poniesie działkowiec za grunt
- w jakim stopniu aktualny stan prawny gruntów umożliwia indywidualne uwłaszczenie
- czy samorząd widzi sens uwłaszczenia i jakie towarzyszyłyby temu koszty społeczne
- jak oceniana jest dotychczasowa współpraca samorządu z organami PZD
Ponieważ problem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy rodzin działkowców będziemy wdzięczni za odpowiedź na nasz apel przez zajęcie określonego stanowiska.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 92

Wczoraj 121

W tygodniu 670

W miesiącu 92

Wszystkich 444451

Kubik-Rubik Joomla! Extensions