Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 4 marca 2009 roku, w sprawie uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnegio z 9 grudnia 2008 r.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD zebrani na Plenarnym Posiedzeniu, po zapoznaniu się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, dają wyraz poszanowania dla podjętego wyroku.
Bulwersuje jednak treść uzasadnienia do wyroku, w którym w obszernych i wielowątkowych dywagacjach Trybunał Konstytucyjny wychodzi daleko poza zakres przedmiotowy rozpoznawanej sprawy z wniosku Rady Miasta Wrocławia.
Przytoczony został cały rys historyczny począwszy od dekretu z 1946 roku, przez kolejne akty prawne i nowelizacje w sprawie ogrodnictwa działkowego po to chyba by wykazać rodowód obecnej ustawy o ROD, której - jak z treści uzasadnienia wynika, Trybunał Konstytucyjny nie jest gorącym zwolennikiem.

Odnosi się wrażenie, że całe uzasadnienie ma na celu sugestię poddania rewizji ustawy o ROD ze względu na brak nadzoru nad Związkiem, na przysłowiowy „monopol”, ograniczoną dostępność do ogrodów dla społeczeństwa oraz uszczuplanie praw samorządów gminnych itp.
Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegł jednak w rodzinnych ogrodach działkowych wypełniania istotnych funkcji, jako urządzenia użyteczności publicznej i wielu pożytecznych działań dla społeczeństwa. Natomiast rozwinął dość swobodnie rozmyślania, których celem jest posianie zwątpienia, co do celowości funkcjonowania Związku, a którego rolę sprowadził do zarządcy.

Odnosi się wrażenie, jakby uzasadnienie pisał ktoś, kto jest zwolennikiem teorii, ostatnio dość mocno nagłaśnianych o potrzebie pluralizmu w ogrodnictwie działkowym, tworzenia zrzeszeń i innych form wg bliżej niesprecyzowanych pomysłów.

Zajęte stanowisko przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu, jest wynikiem upolitycznienia całości problemu, co jest niezrozumiałe dla działkowców. Nie liczą się fakty, lecz domniemania, które stanowią pożywkę dla różnych interpretacji w zależności od stawianego celu. Wszystko to zmierza do osłabienia Związku, rozbicia organizacji i stopniowego przejmowania gruntów, co może doprowadzić do unicestwienia ogrodów i zmarnowania wielopokoleniowego dorobku. W imieniu działkowców Szczecińskiego Okręgu PZD -

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 162

Wczoraj 185

W tygodniu 347

W miesiącu 3502

Wszystkich 485184

Kubik-Rubik Joomla! Extensions