Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2012 roku dla sędziego Sądu Trybunału Konstytucyjnego Pana Andrzeja Wróbla

Szanowny Panie Sędzio!

Zgłoszenie odrębnego zdania w stosunku do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zostało odebrane przez działkowców w sposób jednoznaczny, a mianowicie, że prawo powinno służyć ludziom. Podnosząc w swoim wystąpieniu sześć istotnych kwestii dotyczących statusu PZD jako stowarzyszenia, sprawowanej na nim kontroli, rozlicznych celów społecznych, praw majątkowych, uprzywilejowania PZD oraz dalszego bytu organizacji, wykazał Pan daleko idący obiektywizm i poszanowanie prawa.

Odwaga, z jaką przekazywał Pan swoje odczucia budzą podziw. Trzeba nie lada odwagi, aby publicznie przedstawić problem, z którym nie zgadzała się zdecydowana większość składu sędziowskiego. W tym przypadku, ta większość zadecydowała, ale czy ma rację?.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stał się zaraniem powolnego rozkładu ogrodów działkowych w przyszłości.
Wyrok ten podważył zasadę zaufania do prawa. Nie zostały udowodnione w pełni racje zakwestionowane. Nie szły tak daleko również opinie Sejmu i Prokuratora Generalnego, jak daleko poszedł Trybunał Konstytucyjny.
Dla nas, jako ludzi nieprofesjonalistów odczucie jest jednoznaczne. Tak zadecydowano, bowiem tak musiało być, aby rozprawić się z największą organizacją pozarządową w imię wcześniej założonych tez.
Dziękujemy za postawę, trzeźwy osąd, a przede wszystkim za cywilną odwagę. Przywrócił Pan nam wiarę w niezawisłość sędziego. Tacy powinni być ludzie rozstrzygający o sprawiedliwości.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 50

Wczoraj 88

W tygodniu 538

W miesiącu 2719

Wszystkich 437673

Kubik-Rubik Joomla! Extensions