Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Szanowny Wysoki Trybunał Konstytucyjny RP
(dotyczy: zaskarżonej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku)
 
Od ponad 100 lat rolę, jaką wypełniają ogrody działkowe w Polsce, cieszy się sympatią społeczeństwa. Przez wiele lat ta sfera działalności pozarządowej była również doceniana przez najwyższe czynniki państwowe. Od czasu zmiany ustrojowej państwa opartej na gospodarce rynkowej, pojawia się wiele inicjatyw, aby ogrody działkowe po prostu sprywatyzować! Jest to tzw. temat wielkiej polityki.
Nas interesuje jednak przyszłość ogrodów działkowych. Czy będą one funkcjonować na dotychczasowych zasadach?. Może faktycznie trzeba je modernizować, ale należy szczególną uwagę przywiązywać na status bardzo wielu emerytów i rencistów oraz młodych rodzin z dziećmi, dla których jest to jedyna ostoja jako takiego wypoczynku i rekreacji, nie wspominając o zebranych plonach, które często w znacznym stopniu uzupełniają skromny budżet domowy. Tu spędzają wiele swojego czasu i tutaj jest ich "zielona oaza szczęścia". Zaskarżona ustawa do Trybunału Konstytucyjnego z przyczyn dość dyskusyjnych, do tej pory dobrze spełnia swoją rolę i broni znaczącą grupę społeczną od zakusów lobbystów i pseudo reformatorów uzurpujących sobie prawo do przejmowania ogrodów.
   
Wyrażamy nadzieję, że Wysoki Trybunał rozpatrując zaskarżoną ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku, weźmie pod uwagę w szczególności cel, jaki miał ustawodawca w chwili jej uchwalania i odrzuci wszelkie zakusy prowadzące do likwidacji ogrodów działkowych.
Z punktu widzenia działkowca, przepisy ustawy mają istotne znaczenia. Ustawa dobrze służy i broni interesy tak znacznej grupie społecznej - działkowców. Coraz częściej doświadczamy, że niewiele robi się dla zwykłego obywatela, któremu coraz trudniej jest żyć, leczyć się i godnie wypoczywać.
Dlaczego, pomimo kierowanych petycji, żądań i stanowisk do najwyższych czynników Państwa, panuje zagadkowe milczenie?.
 
Działkowcy nie zasługują na to, aby ich lekceważyć."
 
Szczecin, dnia 23 czerwca 2012 roku, (96 podpisów działkowców)

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 54

Wczoraj 81

W tygodniu 622

W miesiącu 904

Wszystkich 476507

Kubik-Rubik Joomla! Extensions