Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Codziennie otrzymujemy od działkowców, urzędów, stowarzyszeń i instytucji z całego województwa wiele listów wyrażających obawy o przyszłe losy ogrodów działkowych. Zrozpaczeni i niepewni sytuacji użytkownicy działek piszą do nas listy, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami i emocjami związanymi z mającym nastąpić jutro werdyktem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchylenia ustawy o ROD. Z uwagi na szczupłość naszej strony internetowej nie możemy opublikować całej korespondencji. Jednak dla zobrazowania sytuacji prezentujemy jej część. 

Burmistrz Dębna
"Rodzinne ogrodydzialkowe na terenie Gminy Dębno spełniają wazną rolę w życiu społecznosci lokalnej.Pelnią fUnkcję rekreacyjną poprzez zapewnienie aktywnego wypoczynku oraz przywracają tereny zielone społeczeństwu.."
więcej

Starosta Myśliborski
"Przekonany jestem, że istnienie rodzinnych ogrodow działkowych jest korzystne dla kazdej społecznosci..."
więcej

Burmistrz miasta Chojna
"Uważam,że należy bronić interesow działkowców. Obecnie obowiązujący model rodzinnych ogrodów działkowych..."
więcej

Franciszek Ozga - ROD "Wiarus-ZNP"
"Doszukiwanie się niezgodności z Konstytucją w/w ustawy uważamy że jest to wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące nas działkowców. Powyższa ustawa cieszy się wśród działkowców wielkim poparciem czego dowodem jest 620 tys. podpisów działkowców w obronie ustawy. Zabezpiecza ona nasze oczekiwania oraz daje instrumenty do prawidłowego funkcjonowania ogrodów..."
więcej

Michał Perkowski ROD "WIarus-ZNP"
"Wprowadzenie zmian w Ustawie przyniesie szkodę dla wszystkich. Pokrzywdzeni byliby działkowcy stanowiący najsłabszą grupę społeczną Dla pracujących jest to wypoczynek na świeżym powietrzu, bo na wczasy nie każdego stać..."
więcej

Zarząd Wojewódzki PSL w Szczecinie
„Zarząd Wojewódzki PSL w Szczecinie popiera działania działkowców w sprawie zachowania ustawy o ogrodach działkowych…”
więcej

Partia „Samoobrona”
„W Polsce ogrody działkowe to tradycja. Tradycja ponad stuletnia, która służy dziś milionom
polskich rodzin jako oaza zieleni, umożliwiająca spędzanie wolnego czasu. Działkowcy to także ludzie
starsi dla których działka to źródło zaopatrzenia w warzywa i owoce, które pielęgnowane stanowią
podstawę zdrowego odżywiania….”
więcej

Burmistrz miasta Płoty
„Ogrody działkowe są postrzegane jako organizacja przyjazna ludności lokalnej i środowisku, która realizuje wiele społecznie użytecznych…”
więcej

Marian Pawłowski
"przynależność do związku nie jest obowiązkowa jak ktoś  nie chce w nim być to niech zakłada ogród na nowym gruncie, a nie idzie na skróty i chce przyjść na gotowe..."
więcej

Starosta Goleniowski
"inwestycje w ogrodach działkowych podnoszą poziom bezpieczeństwa i estetyki"
więcej

Halina i Edward Ćwirta - Pyrzyce
"Składając ten głos do Trybunału Konstytucyjnego wyrażamy jako długoletni działkowcy ROD (35 lat) swój sprzeciw przeciwko wszelkim próbom pogwałcenia naszych..."
więcej

Jerzy Kostkiewicz – Stargard Szczeciński
„zwracam się uprzejmie z apelem o przychylność dla naszej sprawy, o szacunek do tego co ludzie w naszym wieku, niezamożni lubią, szanują…”
więcej

ROD „Pogodny” w Szczecinie
„Dlatego wszyscy walczymy o utrzymanie ustawy w obecnym kształcie, jednocześnie prosimy wszystkich, którym leży na sercu dobro wielu set tysięcy…”
więcej

ROD „Kotwica” w Świnoujściu
„Wysoki Trybunale. Zwracamy się o pomoc w nierównej walce o zachowanie dotychczasowych przepisów ustawy o ogrodach działkowych…”
więcej

ROD „Miejski” w Pyrzycach
„Użytkownicy działek oczekują poszanowania ich dorobku i pracy poczynionej w ogrodach. Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych…”
więcej

Starostwo powiatowe w Pyrzycach
Jako Starosta Pyrzycki wyrażam niepokój związany z zaskarżeniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego…”
więcej

Burmistrz Pełczyc
"... uważam, że ogrody działkowe powinny istnieć w dotychczasowej formie, ponieważ dobrze funkcjonują i spełniają..."
więcej

Partia Kobiet
"Partia Kobiet Region Zachodniopomorski i Stowarzyszenie „Nasze Miasto” przyłączają się do protestu wielomilionowej rzeszy działkowców związanego z zaskarżeniem ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego..."
więcej

Przewodniczący Rady Miasta Świnoujście
"... kilkumilionowa rzesza działkowców Polskich obawia się zajęcia ogrodów działkowych bez żadnych odszkodowań..."
więcej

 Stowarzyszenie „Pokolenie”
„Członkowie Koła nr 1 Stowarzyszenia „Pokolenie” będący również członkami ogrodów działkowych solidaryzują się z całym ruchem…”
czytaj całość

Działkowcy do posła Przemysława Wiplera
„o jakiej własności Pan pisze. Kto komu da cokolwiek za darmo…”
czytaj całość

Burmistrz Myśliborza
„informuję, że popieram stanowisko działkowców o zachowanie ustawy z dnia 5 lipca 2005 roku o ogrodach działkowych w obecnym kształcie…”
czytaj całość

Burmistrz Reska
„Zwracam się do Pana Profesora o odrzucenie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego o uchylenie ustawy o ogrodach…”
czytaj całość

List uczestników spotkania protestacyjnego do sędziów Trybunału Konstytucyjnego
„…jeżeli wyrok Trybunału Konstytucyjnego uwzględni wywody wnioskodawcy to stanie się krzywda…”
czytaj całość

Protest działkowców ROD „Przyjaźń” w Szczecinie
„…zaskarżenie ustawy o ogrodach działkowych uważamy za bardzo niekorzystny krok zmierzający…”
czytaj całość

ROD „Zawadzkiego” w Gryfinie
„…działkowcy mają świadomość, że każda zmiana zapisów ustawy o ogrodach działkowych spowoduje pozbawienie nas dotychczasowych uprawnień…”
czytaj całość

Działkowcy ROD "Przyjaźń" w Szczecinie
"Zaskarżenie ustawy o ROD uważamy za bardzo niekorzystny krok zmierzający do rozbicia rodzin działkowców, którymi w zdecydowanej większośći są młode małżeństwa, emeryci i renciści..."
czytaj całość

Stanowisko działkowców "Nowy Sad" w Stargardzie Szczecińskim
"My działkowcy ogrodu działkowego "Nowy Sad" w Stargardzie Szczecińskim protestujemy przeciwko likwidacji ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i pozbawienia nas tytułu prawnego do użytkowania działek..."
czytaj całość

Burmistrz miasta Barlinek:
„Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Barlinku, w pełni popieram zawarte w nim ustalenia.
Zaniepokojony jestem sytuacją negowania legalnie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy sprawdzonej w codziennej rzeczywistości i aprobowanej przez społeczność działkową z terenu gminy Barlinek...”
czytaj całość

Działkowcy miasta Barlinek:
„Nie zgadzamy się z zarzutami zawartymi w wyżej wymienionych wnioskach są one według nas bezpodstawne i nieuzasadnione. Kwestionowanie zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przez nieliczną grupę parlamentarzystów z pewnością ma określony cel i jest ewidentnym czyhaniem na intratne grunty, które można wykorzystać pod budowę domków jednorodzinnych, supermarketów. Chcemy spokojnie żyć i pracować na naszych działkach. Nie zakłócajcie spokoju emerytom i rencistom…”
czytaj całość

Sojusz Lewicy Demokratycznej województwa zachodniopomorskiego:
„Zaskarżenie ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego jest zaskakujące. Sejm RP uchwalając ustawę o ROD wprowadził świadomie prawne rozwiązania preferujące cele ekonomiczno-społeczne, które ogrodom przypisano. Stąd wynikają więc specyficzne rozwiązania prawne na potrzeby rodzin działkowców - grupy ludzi nie najlepiej sytuowanych ekonomicznie, dla których działka pełni wiele funkcji życiowych…”
czytaj całość

Działkowiec ROD "Hutnik" - Pan Jan Kaźmierczak:
„Nasz ogród istnieje już ponad 50 lat na obrzeżach Szczecina, część działek jest uprawiana przez potomków jego założycieli. Ja wraz z rodziną uprawiam działkę przekazaną przez rodziców, którzy byli pracownikami „Huty Szczecin". Zakład już nie pracuje, ale część byłych pracowników żyje i wdowy po hutnikach też wieloletnie pracownice Huty uprawiają na naszym ogrodzie działki. Jesteśmy dumni z tego, że te małe skrawki ziemi służą nam wraz z rodzinami i znajomymi do czynnego wypoczynku, oddychania świeżym powietrzem i na łonie natury do oderwania się od trudów codziennego życia…”
czytaj całość

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pomorska"
„Zdaniem Działkowców podejmowane działania prowadzą do likwidacji ustawy o ROD co jest postrzegane jako próba unicestwienia tradycji i dorobku wypracowanego przez kilkadziesiąt lat ludzi w ogrodach działkowych w Polsce, oraz próba rozbicia Polskiego Związku Działkowców…”
czytaj całość

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 61

Wczoraj 88

W tygodniu 624

W miesiącu 445

Wszystkich 438392

Kubik-Rubik Joomla! Extensions