Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Jako długoletni działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców, dla którego nie jest obojętny przyszły los Rodzinnych Ogrodów Działkowych (tj. ruchu społecznego o ponad 115 - letnich tradycji) - jestem przerażony i oburzony wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wnoszącym o likwidację ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Oznacza to, że I Prezesa Sadu Najwyższego nic interesuje opinia i sprzeciw społeczny w tej sprawie, a rym samym i dalszy los użytkowników działek.
Działanie takie jest szczególnie szkodliwe i groźne ze względów ekonomicznych i ideologicznych - dla wielomilionowej, najczęściej biedniejszej części społeczeństwa polskiego, któremu (chociaż w niewielkim stopniu) już dawna PRL przydzielając działki rekompensowała w ten sposób niedostatki dnia codziennego, co niejednokrotnie było także formą wsparcia socjalnego uboższych rodzin.

I Prezes Sądu Najwyższego całkowicie pomija fakt, iż Polski Związek Działkowców z jego strukturą Ogrodową - jest także częścią Państwa Polskiego - funkcjonując legalnie na podstawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa ta w obecnym kształcie zapewnia poczucie bezpieczeństwa działkowcom i ich rodzinom, jednocześnie dając prawną i majątkową ochronę użytkownikom działek.
Przecież to m.in. Ogrody Działkowe, jak i jeziora, rzeki, parki i lasy stanowią nadal majątek Państwa Polskiego. Jedynie w odróżnieniu od jezior, rzek, parków i lasów, które stworzyła sama przyroda - to tereny ogrodów działkowych powstały głównie ogromnym wysiłkiem i nakładem środków finansowych samych działkowców.
Pomimo to, tereny działkowe nie zostały zawłaszczone przez działkowców są jedynie w ich użytkowaniu. Powstały legalnie na terenach wyznaczonych przez organy państwowe i samorządowe, funkcjonują zgodnie z Ustawą oraz w oparciu o: statut, określoną i zatwierdzoną w przepisach strukturę organizacyjną oraz regulaminy.

W pełni solidaryzując się ze powszechnym sprzeciwem społecznym, należałoby stanowczo przeciwstawić się wynikającemu z wniosku I Prezesa całkiem realnemu zagrożeniu pełną likwidację całego ruchu działkowego w Polsce.
Takie postępowanie I Prezesa z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a to wynika z treści i formy wniosku, uznane może być za kolejną formę tzw. „falandyzacji prawa”. A to dlatego, że pierwotny wniosek I  Prezesa obejmował tylko sześć wybranych zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ale po sześciu miesiącach zaskarżono już całą ustawę.
Niewykluczone, że do 28 czerwca 2012 roku tj. do terminu rozpoznania wniosku przez Trybunał Konstytucyjny - złożone zostanie przez I Prezesa Sądu Najwyższego dalsze uzupełnienie wniosku tym razem to już o ... ukaranie dotychczasowych użytkowników ogrodów, a ich dotychczasowe struktury organizacyjne uznać za np.: ...całkowicie nielegalne?
Również pośpieszna i nieuzasadniona zmiana zapisów ustawy o ROD z 2005 roku, może prowadzić nawet do degradacji i kadencyjności stanowionego w Polsce prawa. Dając tym przykład dla kolejnej ekipy rządowej do bezzasadnego postępowania, z wcześniejszymi ustawami, zwłaszcza takimi, które chronią słabszą, ale także liczną część naszego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku Wieloletni Senior Ogrodnictwa Działkowego - Franciszek Cimoszko, Szczecin

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 3

Wczoraj 102

W tygodniu 3

W miesiącu 105

Wszystkich 469314

Kubik-Rubik Joomla! Extensions