Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

z dnia 15.11.2011 roku w sprawie znaczenia, organizacji i przyjętych dokumentach przez II Kongres PZD
 
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, stwierdza, że zorganizowany   II Kongres PZD w Warszawie był doniosłym aktem o znaczeniu ogólnozwiązkowym, ale jednocześnie był wyrazistym sygnałem do władz państwowych, parlamentu oraz całego polskiego społeczeństwa i międzynarodowej społeczności działkowców o zagrożeniach wynikających z zaskarżenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.

Wystąpienia działkowców oraz wszystkich zaproszonych gości II Kongresu PZD dowodzą, że zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych jest realne, ale jednocześnie potwierdzają fakt, że rodzinne ogrody działkowe prowadzone przez Polski Związek Działkowców wypełniają swoje zadania ustawowe na miarę współczesnych potrzeb.

Niepowetowane straty może przynieść podjęcie prób zreorganizowania całego sytemu rodzinnych ogrodów działkowych opartego o dobrą ustawę sejmową. Jesteśmy przekonani, że rozsądek weźmie górę nad celami politycznymi, przyświecającymi podejmowanym decyzjom zmierzającym do zmiany obecnego prawa.

Okręgowy Zarząd PZD, reprezentujący 50 tysięcy rodzin działkowców aprobuje i popiera politykę Związku w zakresie ochrony dobra, jakim jest ustawa o ROD i prawa nią zagwarantowane.
Apelujemy do wszystkich działkowców i ich rodzin o podjęcie wszelkich dopuszczanych prawem działań, aby ogrody zachować dla przyszłych pokoleń.
Apelujemy o doskonalenie sytemu zarządzania ogrodami przez samorządy ogrodowe i struktury związkowe.

Zwracamy się do Zarządów ROD okręgu szczecińskiego o konsolidację wokół tego najważniejszego celu, jakim jest zachowanie Związku, ogrodów i praw nabytych.
Zwracamy się do organów Państwa Polskiego, do struktur samorządowych o poparcie nas w tej walce, by nie utracić tego, co jest dobre.
Zwracamy się do wszystkich partii politycznych i organizacji społecznych by wywierały odpowiedni wpływ na decydentów, aby nie popełnić nieodwracalnych błędów dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Stanowisko wyrażone w uchwale kierujemy do Prezydenta i Premiera RP, klubów poselskich oraz wojewódzkich instancji partii i organizacji społecznych, a także do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Prokuratora Generalnego.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 50

Wczoraj 88

W tygodniu 538

W miesiącu 2719

Wszystkich 437673

Kubik-Rubik Joomla! Extensions