Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ustawa o POD z dnia 06.05.1981 roku powołując Polski Związek Działkowców jako samodzielną i samorządną organizację społeczną nałożyła na niego obowiązek kompleksowego działania na rzecz wszechstronnego rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami społecznymi. Ustawa z 05.07.2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzając zmianę w nazwie ogrodów działkowych umocniła jednocześnie prawa gwarantujące dalszy rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.

Polski Związek Działkowców jest więc kontynuatorem bogatych tradycji społecznego ruchu działkowców zapoczątkowanych na ziemiach polskich w okresie zaborów, a następnie kontynuowanych w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Realizując ideę ogrodnictwa działkowego sięga do bogatych wzorów pierwszych dni niepodległej Polski w 1918 roku, gdzie funkcjonowało już 19 ogrodów o łącznej powierzchni około 70 ha, które do wybuchu wojny w 1939 roku osiągnęły już ilość 606 ogrodów o powierzchni ponad 3 000 ha. Nawiązujemy również do tradycji ruchu ogrodnictwa po II wojnie światowej reaktywowanego dekretem w 1946 roku jak również funkcjonującego pod rządami ustawy o pod z 1949 roku w strukturach Związków Zawodowych. Powołanie samodzielnego Polskiego Związku Działkowców na I Zjeździe Delegatów, który odbył się 27.06-28.06.1981 roku, jest przedłużeniem i kontynuacją całego dorobku ogrodnictwa w Polsce.

W związku z 30-leciem jubileuszu powstania Polskiego Związku Działkowców, Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie apeluje o godne uczczenie tego historycznego momentu przez wszystkich działkowców.  Dajmy wyraz naszemu przywiązaniu do minionej historii i dotychczasowych osiągnięć.
Uczcijmy jubileusz odświętnym wystrojem rodzinnych ogrodów działkowych przez ich oflagowanie oraz zorganizowanie uroczystych spotkań, wieczornic z zaproszeniem na uroczystości weteranów oraz działaczy samorządowych w celu przedstawienia społeczeństwu dorobku minionego okresu.

Kierujmy informacje do społeczeństwa przez lokalne środki masowego przekazu oraz atrakcyjne, otwarte imprezy organizowane w naszych ogrodach działkowych. Szanujmy tradycję, szanujmy dorobek i wyrażajmy wdzięczność Państwu i Samorządom za możliwość korzystania z dobrodziejstwa codziennego obcowania z przyrodą z pożytkiem dla naszych rodzin.

Sekretarz OZ PZD - inż. Edward Grabowski
Prezes OZ PZD - mgr Tadeusz Jarzębak
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków - Marian Cichocki

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 54

Wczoraj 88

W tygodniu 542

W miesiącu 2723

Wszystkich 437677

Kubik-Rubik Joomla! Extensions