Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zjednoczenie” w Szczecinie, ul. Podbórzańska 21 ogłasza

K O N K U R S    O F E R T

na wykonanie inwestycji pn.: „Modenizacja sieci wodociągowej” – wymiana rur stalowych na plastykowe 400 m oraz przyłączy dla 35 działek (zgodnie z zał. przedmiarami).

Oferty w zamkniętej kopercie można składać w siedzibie Zarządu (adres jak wyżej)

w dniach:

27.05.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

03.06.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

10.06.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

17.06.2017 r. w godz. 12:00 – 13:00

OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI 

NASTĄPI W DNIU 08.07.2017 r. o godz. 12:00

Komisja powołana Uchwałą Zarządu ROD nr 23 z dnia 08.07.2017 r. na swoim posiedzeniu zapoznała się z ofertami dotyczącymi wykonania robót pn." Modernizacja sieci wodociągowej" - wymiana rur stalowych na plastykowe 400 m oraz przyłączeń dla 35 działek.

Termin składania ofert upłynął w dniu 17.06.2017 r.

Do Zarządu Ogrodu wpłynęły następujące oferty:

1) Jerzy Jujka INSTGAZ ul. Jodłowa 1/30, 71-114 Szczecin, kwota 36.000 zł.

2) Przemysław Bamber Zakład Instalacyjno-Bludowlany, ul. Babińskiego 39, 71-051 Szczecin, kwota 65.251,66 zł

3) SPEC-Jan Wiesław Jakun, ul. Żółkiewskiego 10 Szczecin - oferta wpłynęła po terminie w dniu 24.06.2017 r.

Po zapoznaniu się z dwoma pierwszymi ofertami, Komisja wybrała następującą ofertę:

Jerzy Sujka - INSTGAZ, ul. Jodłowa 1/30, 71-114 Szczecin

Uzasadnienie wyboru: Wybierając oferenta Komisja wzięła pod uwagę środki finansowe, którymi dysponuje ROD "Zjednoczenie" i deklarowaną cenę oferenta. Na oryginale właściwe podpisy Komisji.

Jednocześnie informuję, że wynik wyboru jest udostępniony na tablicach ogłoszeń na terenie ROD "Zjednoczenie".

Dziękuję za zainteresowanie się naszą ofertą

Z wyrazami szacunku

Helena Liszaj - prezes Zarządu ROD "Zjednoczenie" - tel. 796674653

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 55

Wczoraj 81

W tygodniu 623

W miesiącu 905

Wszystkich 476508

Kubik-Rubik Joomla! Extensions