Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Konkursy w Okręgu

Uchwała Nr 260/2011

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 7 i 150 ust. 2 pkt 1 statutu PZD, postanawia:

§ 1
1) Ogłosić na rok 2012 konkurs krajowy zatytułowany „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”
2) Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
3) Czas trwania konkursu to 1 marca - 31 października

§ 2
Celem konkursu jest:
1) zmotywowanie OZ i ROD do częstego aktualizowania stron
2) zachęcanie OZ i ROD do publikowania merytorycznych, przemyślanych, atrakcyjnych treści
3) zmotywowanie OZ i ROD do publikowania informacji na temat najważniejszych wydarzeń z życia nie tylko danego okręgu, ale całego Związku
4) inspirowanie OZ i ROD do częstszego publikowanie atrakcyjnych, dobrze wykonanych zdjęć na stronach
5) zwiększenie przepływu ważnych informacji między KR PZD a ROD i OZ
6) eksponowanie na stronie najważniejszych wydarzeń z życia PZD
7) uświadomienie członkom Związku znaczenia komunikacji elektronicznej we współczesnym społeczeństwie
8) poprawa wizerunku ruchu działkowego w oczach osób nie będących działkowcami, a odwiedzających nasze strony
9) Poprawa wizerunku ruchu działkowego poprzez nagłaśnianie za pomocą strony internetowej ważnych, pozytywnych wydarzeń, które mają miejsce w Związku
10) Zwiększenie liczby użytkowników strony poprzez zwiększenie ich atrakcyjności

§ 3
1) Do udziału w konkursie OZ i ROD zgłaszają się same. Warunkiem jest posiadanie strony internetowej i adresu e-mail
2) Termin zgłaszania stron do konkursu upływa z dniem 29 lutego
3) Okręgi, które przed upływem terminu zgłaszania stron nie będą dysponowały żadną stroną internetową, mogą przystąpić do konkursu w trakcie jego trwania
§ 4
1) Zgłoszenie do konkursu należy wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Maila należy zatytułować „Konkurs na najlepszą stronę internetową”
3) W treści maila należy umieścić też sformułowanie o treści: Zgłaszam do konkursu „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ” stronę OZ lub ROD (odpowiednio do kategorii), która znajduje się pod adresem…(podajemy adres strony)
4) W treści maila należy podać także adres poczty elektronicznej
5) Zgłoszenia będą oceniane z uwzględnieniem podziału na dwie kategorie - strona OZ i strona ROD

§ 5
1) Oceny stron i ustalenie miejsc w konkursie dokona specjalnie w tym celu powołana przez Prezydium KR PZD Komisja Konkursowa
2) Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD
3) Komisja Konkursowa dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę laureatów.
4) Komisja Konkursowa przyzna tytuł „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa OZ” lub „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD”

§ 6
Strony OZ będą oceniane według następujących kryteriów:
1) Częstotliwość aktualizowania strony
2) Wartość merytoryczna publikowanych treści
3) Walory estetyczne strony

4) Tempo aktualizacji strony internetowej o dokumenty, których propagowanie zaleci KR
5) Tempo aktualizacji strony internetowej o sprawozdania i uchwały z działalności OZ i ROD
6) Obecność na stronie i aktualizowanie działów: aktualności, porady prawne, porady ogrodnicze
7)Obecność na stronie najważniejszych informacji na temat PZD
8) Obecność na stronie aktów prawnych dotyczących PZD, stanowisk, apeli
9) Obecność na stronie informacji o zapisach do PZD
10) Obecność na stronie informacji o wydarzenia kulturalnych, które na terenie OZ zaangażowane są jednostki PZD, ze szczególnym uwzględnieniem działań organizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (domy kultury, stowarzyszenia, jednostki edukacyjne, etc.)
11) Estetyka wykonania i zgodność z obowiązującymi kanonami projektowania stron internetowych
12) Komplet danych kontaktowych i informacji (w tym linki do stron podlegających RODów i strony PZD.pl)
13) Prostota i czytelność adresu strony internetowej
14) Skrzynki pocztowe w domenie strony

§ 7
Strony ROD będą oceniane według następujących kryteriów:
1) Częstotliwość aktualizowania strony
2) Wartość merytoryczna publikowanych treści
3) Walory estetyczne strony
4) Obecność na stronie aktów prawnych dotyczących PZD, stanowisk, apeli
5) Obecność na stronie informacji na temat dostępności działek w ogrodzie oraz odsyłaczy dla kandydatów na członka PZD do strony odpowiedniego OZ (lub PZD.pl, jeśli OZ nie zapewnie odpowiednich informacji na swojej stronie).
6) Obecność na stronie dokumentacji z wydarzeń kulturalnych itp. organizowanych w ROD, ze szczególnym uwzględnieniem działań organizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (domami kultury, stowarzyszeniami, jednostkami edukacyjnymi, etc)
7) Tempo aktualizacji strony internetowej o dokumenty, których propagowanie zaleci KR
8) Obecność na stronie i aktualizowanie działów: aktualności, porady prawne, porady ogrodnicze
9) Tempo aktualizacji strony internetowej o sprawozdania i uchwały z działalności OZ/ROD
10) Estetyka wykonania i zgodność z obowiązującymi kanonami projektowania stron internetowych
11) Obecność na stronie danych kontaktowych i informacji (w tym linki do strony właściwego OZ i strony PZD.pl)
12) Prostota i czytelność adresu strony internetowej
13) Skrzynki pocztowe w domenie strony

§ 8
1) Prezydium KR PZD przyzna nagrody w kategorii OZ:
o za I miejsce dyplom i zestaw komputerowy z wielofunkcyjnym urządzeniem biurowym
o za II miejsce dyplom i zestaw komputerowy
o za III miejsce dyplom i podstawowy zestaw komputerowy
o Wszystkie OZ otrzymają dyplomy i pamiątkowe upominki
2) Prezydium KR PZD przyzna nagrody w kategorii ROD:
o za I miejsce dyplom i komputer przenośny
o za II miejsce dyplom i podstawowy komputer przenośny
o za III miejsce dyplom i podstawowy komputer przenośny
o Wszystkie ROD otrzymają dyplomy i pamiątkowe upominki.

§ 9
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w grudniu oraz opublikowane na stronie internetowej KR PZD, miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym PZD.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 26

Wczoraj 157

W tygodniu 340

W miesiącu 4077

Wszystkich 356811

Kubik-Rubik Joomla! Extensions