Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

w sprawie: oceny stanu oświaty ogrodniczej w OZ i ROD

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie po zapoznaniu się z oceną realizacji programu oświatowego w ROD i OZ, przedłożoną przez Prezydium i Oddziałową Radę Programową SSI stwierdza, że oświata ogrodnicza w ogrodach powinna mieć należytą rangę.
Niezbędnym warunkiem do osiągnięcia tego celu jest konieczność zreorganizowania służby instruktorskiej w ROD.
Okręgowy Zarząd widzi konieczność zwiększenia liczebności kadry instruktorskiej do takiego poziomu, aby w każdym ogrodzie funkcjonował obowiązkowo przynajmniej jeden instruktor SSI.
Należy stworzyć możliwość lepszej pracy w ośrodkach szkoleniowych przez organizowanie szkoleń na wyższym poziomie metodycznym i organizacyjnym.
Podniesienie poziomu oświaty wymaga opracowania nowej koncepcji systemowego szkolenia dla kandydatów i członków PZD. W oparciu o zdobyte dotychczas doświadczenia należy wprowadzać nowe metody i formy szkolenia.
Instruktorów SSI w ogrodach należy ukierunkować głównie na doradztwo w przedmiocie zagospodarowania działek zgodnie z przepisami PZD. Instruktorom należy zapewnić warunki do swobodnego prowadzenia działalności.
Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie pozytywnie ocenia pracę instruktorów wszystkich szczebli, za co składa im wyrazy podziękowania, ale jednocześnie widzi konieczność doskonalenia na tym odcinku pracy, co potwierdzają również wyniki przeprowadzanych kontroli ROD.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD mgr Tadeusz Jarzębak
Sekretarz Okręgowego Zarządu PZD inż. Edward Grabowski

 

Licznik wejść

Dzisiaj 257

Wczoraj 253

W tygodniu 1833

W miesiącu 6875

Wszystkich 265893

Kubik-Rubik Joomla! Extensions