Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Będziemy popierali projekt obywatelski podczas prac w podkomisji nadzwyczajnej – zadeklarował klub PSL

"Podczas ostatniego posiedzenia naszego klubu, po raz kolejny uznaliśmy, że projekt obywatelski uznajemy za wiodący w dalszych pracach Sejmu i będziemy go popierali. Inicjatywę obywatelską popiera także prezes naszego Klubu, wicepremier Janusz Piechociński oraz były prezes PSL Waldemar Pawlak" – powiedział podczas spotkania z przedstawicielami działkowców z całego kraju Piotr Walkowski z PSL.

Czytaj więcej...

Znamy skład podkomisji nadzwyczajnej

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej , które odbyło się 10 maja ustalono skład podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Ustawą działkową zajmie się Podkomisja nadzwyczajna

Podczas wspólnego posiedzenia dwóch Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się 9 maja br, podjęto decyzję o utworzeniu Podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustaw o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Pikieta Biur Poselskich Platformy Obywatelskiej

6 maja 2013 roku w samo południe, w przeddzień 39 posiedzenia Sejmu RP działkowcy szczecińscy pikietowali biura poselskie Platformy Obywatelskiej. Pikiety miały na celu przypomnienie się o konieczności poparcia projektu Ustawodawczej Inicjatywy Obywatelskiej – Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z uwagi na to, że w dniu 9 maja br. o godz. 8.30 przewidziane jest wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Infrastruktury oraz Samorządowej i Polityki Regionalnej, w celu rozpatrzenia czterech projektów ustaw o ogrodach działkowych.

Czytaj więcej...

Rodzinne Ogrody Działkowe dla społeczeństwa

Pod takim hasłem OZ PZD w Szczecinie zorganizował w dniu 26.04.2013 r. konferencję adresowaną głównie do mieszkańców a zwłaszcza samorządów i polityków regionu.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt obywatelski, a także projekty poselskie trafiły do dalszych prac w Komisjach

Dziś (19.04.13) w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie skierowania do dalszego procedowania obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Większość sejmowa zagłosowała za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisjach - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Skarbu Państwa i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Czytaj więcej...

„PSL najbliższy jest projekt obywatelski”

Podczas środowej debaty sejmowej na temat nowej ustawy działkowej pozytywnie do projektu obywatelskiego odnieśli się także posłowie PSL.

Piotr Walkowski (PSL), powiedział, że ma szacunek do wszystkich złożonych projektów, jednak największym darzy projekt obywatelski, którego autorzy nie załamali się wyrokiem Try­bunału Konstytucyjnego, tylko podjęli trud utworze­nia własnego projektu. Zrobili to zgodnie z zasadą „decyduj­my o sobie, miejmy jak największy wpływ na to, co robimy”.

Czytaj więcej...

Totalna krytyka projektu PO w Sejmie

Po prezentacji projektów, głos w dyskusji zabrali posłowie wszystkich klubów parlamentarnych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali w swoich wystąpieniach, że przepisy proponowane przez Platformę Obywatelską otwierają furtkę dla przejęcia ogrodów działkowych przez miasta i co za tym idzie – przez deweloperów, którzy chcieliby przejąć atrakcyjne tereny zajmowane teraz przez działkowców.

Czytaj więcej...

Projekty poselskie w Sejmie

Wczoraj (17.04.2013r.) w Sejmie odbyła się debata nad czterema projektami ustaw o ogrodach działkowych. Po wystąpieniu pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha, który przedstawił posłom projekt obywatelski wraz z uzasadnieniem (przeczytaj wstąpienie) głos zabrali wnioskodawcy pozostałych projektów.

Czytaj więcej...

Treść wystąpienia pełnomocnika Komitetu

Pani Marszałek, Wysoka Izbo !

Mam zaszczyt zaprezentować Wysokiej Izbie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dokument ten poparło blisko milion polskich obywateli - dokładnie 924 801. Warto podkreślić ten bezprecedensowy wymiar akceptacji społecznej. Podpisy pod tym projektem stanowią blisko ¼ wszystkich złożonych dotychczas pod inicjatywami obywatelskimi.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele działkowców w Sejmie

O godz. 13.30 rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w Sejmie. Oprócz pełnomocników Komitetu - mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego - na sali sejmowej obecny jest też Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz piętnastoosobowa reprezentacja działkowców.

Czytaj więcej...

Komunikat

W dniu 17.04.2013r. od godz. 9:00 odbędzie się pierwsze czytanie wszystkich czterech projektów ustaw o ogrodach działkowych. Jako pierwszy będzie czytany projekt Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie apeluje do wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych o poparcie Projektu Obywatelskiego pod którym podpisało się 924801 działkowców i obywateli.

Akcję protestacyjną prowadzimy pod hasłem Projektowi zespołu Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej - NIE, Projektowi Inicjatywy Obywatelskiej  - TAK

Ponadto prosimy o oflagowanie ogrodów oraz zamieszczenie haseł w widocznych miejscach ogrodu. Akcja trwa od 16 kwietnia do odwołania.

Komunikat Prezydium KR PZD do wszystkich Zarządów ROD

W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz trzech projektów ustaw klubów parlamentarnych w dniu 17 kwietnia br., Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło zwrócić się do wszystkich Zarządów ROD z tej okazji z prośbą o oflagowywanie flagami związkowymi wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w kraju, a także wywieszanie w widocznych miejscach transparentów i banerów, na których Zarządy ROD przedstawią stanowisko działkowców z danego ogrodu do obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz innych projektów ustaw.

Czytaj więcej...

Wizyta Pana Kazimierza Kruszyny uczestnika pierwszego założycielskiego Zjazdu Działkowców w 1981 roku.

W dniu 10 kwietnia 2013 roku gościliśmy w biurze Okręgowego Zarządu Pana Kazimierza Kruszyne, długoletniego Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, uczestnika pierwszego założycielskiego Zjazdu Działkowców w 1981 roku.

 

 


Czytaj więcej...

Znamy termin pierwszego czytania obywatelskiego projektu w Sejmie

17 kwietnia br. odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego – czytamy na stronie internetowej Sejmu

(czytaj więcej).

Obrady Sejmu rozpoczną się o godzinie 9:00. Czytanie projektu obywatelskiego wraz z przedstawieniem uzasadnienia przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomieja Piecha będzie trzecim punktem obrad.

Czytaj więcej...

Informacja z narady instruktażowo – szkoleniowej w Szczecinie w dniu 04.04.2013r.

Dnia 04.04.2013 roku odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa na którą Okręgowy Zarząd zaprosił Prezesów Zarządów ROD. Odbyła się w dwóch grupach. Pierwsza grupa o godz. 10.00, natomiast druga o godz. 15.00.

Głównym tematem narady była ocena sytuacji i kierunek działań wynikającej z obecnej sytuacji Związku, a w szczególności omówienie projektu ustawy złożonego przez Platformę Obywatelską do laski marszałkowskiej.

 

 

Czytaj więcej...

Krajowa Rada PZD krytycznie o projekcie PO

Projekt ustawy Platformy Obywatelskiej o ogrodach działkowych był jednym z najważniejszych tematów nadzwyczajnego posiedzenia KR PZD, które odbyło się 3 i 4 kwietnia w Warszawie.

Jako pierwszy głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, że 22 marca Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o ogrodach działkowych. „To, co w nim zaproponowano, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się, że partia rządząca zaproponuje zapisy tak bardzo lekceważące działkowców oraz niszczące 115-letni dorobek ogrodnictwa działkowego w Polsce” – mówił prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Prezes podkreślił, że od wyroku TK widać dużą integrację działkowców, którzy robią wszystko, by pokazać, że popierają projekt obywatelski. Teraz konieczne jest jednak, by uzyskał on jak największe poparcie posłów, dlatego działkowcy powinni kontynuować dotychczasowe spotkania z przedstawicielami władz. Prezes przypomniał, że do tej pory Okręgowe Zarządy  odbyły ich ponad 220. Spotkania potwierdzają, że wszyscy, którzy mają możliwość szczegółowego zapoznania się z inicjatywą obywatelską, wyrażają dla niej zdecydowane poparcie. Spotkania pokazują także na kogo działkowcy rzeczywiście mogą liczyć podczas debaty sejmowej.

Czytaj więcej...

Informacja dla Prezesów Zarządów ROD

 

Poniżej zamieszczamy list informacyjny w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych przesłany przez Krajową Radę PZD.

List - czytaj...

Komunikat ws. projektu PO

W dniu 22 marca 2013r. na stronie sejmowej zamieszczony został projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez grupę posłów PO. Przedmiotowy dokument potwierdza wcześniejsze informacje dotyczące koncepcji PO.

Najważniejsze postanowienia to:

 • odebranie działkowcom dotychczasowych praw (zwłaszcza gruntu i własności majątku na działce),
 • odebranie działkowcom prawa do bezczynszowego korzystania z terenów stanowiących własność gminy lub Państwa,
 • komunalizacja lub nacjonalizacja prywatnej własności na działkach – brak odrębnej własności naniesień i nasadzeń,
 • likwidacja Polskiego Związku Działkowców,
 • nacjonalizacja majątku organizacji pozarządowej na szczeblu krajowym, okręgowym i ogrodowym – w tym własność budynków, środków na rachunkach, a nawet kosiarek i sekatorów,
 • komunalizacja lub nacjonalizacja infrastruktury w ogrodach,
 • obciążenie działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej dziś infrastruktury ogrodowej,
 • podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów,
 • liberalizacja warunków likwidacji ogrodów,
 • iluzoryczność obowiązku odtwarzania likwidowanych ogrodów,
 • odebranie ochrony prawnej działkowcom z ogrodów objętych roszczeniami – w przeciągu 2 lat wszystkie mogą być zlikwidowane bez odszkodowań.

Czytaj więcej...

Działkowcy apelują do Parlamentarzystów

Szczecińscy działkowcy apelują do Posłów wszystkich ugrupowań parlamentarnych o poparcie w głosowaniu obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Poniżej zamieszczamy kolejne wystąpienia Ogrodów kierowane do najwyższych organów naszego Państwa:

ROD Przyjaźń w Szczecinie - czytaj...

ROD M. Konopnickiej w Szczecinie - czytaj...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 37

Wczoraj 156

W tygodniu 913

W miesiącu 3578

Wszystkich 294038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions