Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Konkursy w Okręgu

Wyniki konkursu 2015

W 2015 roku do konkursu pn. "Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2015" - przystąpiły trzy ogrody.

Dla ogrodów, które uzyskały największą ilość punktów, Komisja proponuje przyznać puchary, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:

Czytaj więcej...

Uchwała nr 66/2015 Prezydium OZ w Szczecinie z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.: "Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2015", "Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego roku 2015"

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o statutu PZD, po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady PZD (uchwały nr 99/2015, 100/2015 z dnia 31 marca 2015 roku) oraz wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej PZD w Szczecinie postanawia:

1. Ogłosić na rok 2015 konkursy pn.:

■       "Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2015"

■       "Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2015"

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu 2014

W 2014 roku do konkursu pn. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2014” - przystąpiły trzy ogrody.

Dla ogrodów, które uzyskały największą ilość punktów Komisja proponuje przyznać puchary, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:

I - sze miejsce ROD im. „Nowy Sad” w Stargardzie Szczecińskim  354 pkt. 1 400,- zł

II - gie miejsce ROD im. „Piast” w Szczecinie 350 pkt. 1 200,- zł

III - cie miejsce ROD im. „Cukrownik” w Gryficach 314 pkt. 1 000,- zł

Czytaj więcej...

Regulaminy i uchwały konkursów organizowanych przez OZPZD Szczecin w 2013 roku

 

Uchwała nr    12  /2013

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów okręgowych pn.: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”, „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie działając w oparciu o przepis § 7 statutu PZD po zapoznaniu się z ogłoszonymi konkursami Krajowej Rady (uchwały nr 232/2012, 233/2012, z dnia 28 listopada 2012 roku) oraz wnioskiem Komisji Konkursowej postanawia:

Ogłosić na rok 2013 konkursy pn.:

„Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2013”,

„Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2013 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”.

 

Przyjąć regulaminy konkursów zgodnie z wnioskiem Okręgowej Komisji Konkursowej z dnia 27 lipca 2012 roku. Regulaminy stanowią załącznik do uchwały.

Do udziału w konkursie okręgowym nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe i działki, które na przestrzeni ostatnich trzech lat (2010-2012) zajęły I-sze miejsce w konkursie okręgowym.

Każdy ROD może zgłosić do konkursu na szczeblu Okręgu tylko jedną działkę. Zgłoszenie winno zawierać numer działki oraz nazwisko i imię użytkownika (-ów) wraz z adresem korespondencyjnym i telefonem kontaktowym.

 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2013 roku.

Okręgowa Komisja Konkursowa przeprowadzi lustrację rodzinnych ogrodów działkowych i działek zgłoszonych do konkursu w terminie od 1 do 30 czerwca 2013 roku.

Laureaci konkursu okręgowego otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dyplomy.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz w trakcie uroczystości Okręgowych Dni Działkowca Roku 2013.

 

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu - 2012

PROTOKÓŁ

Okręgowej Komisji Konkursowej PZD w Szczecinie
z dnia 27 lipca 2012 roku.


 W okresie od 19-go czerwca do 28-go czerwca 2012 roku Komisja Konkursowa przeprowadziła lustrację rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek zgłoszonych do konkursu.
 W 2012 roku do konkursu pn. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2012” - przystąpiły cztery ogrody.
 Dla ogrodów, które uzyskały największą ilość punktów Komisja proponuje przyznać puchary, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:
I - sze miejsce ROD im. „Powstańców Wlkp.” w Szczecinie  352 pkt. 1 200,- zł
II - gie miejsce ROD im. „Puszcza”    w Szczecinie  347 pkt. 1 000,- zł
III - cie miejsce ROD im. „Jutrzenka”   w Szczecinie  323 pkt. 800,- zł
IV - te miejsce ROD im. „Cukrownik”   w Gryficach  301 pkt. 600,- zł
 Do konkursu pn. „Wzorowa Działka Okręgu Szczecińskiego Roku 2012 – w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”, w roku 2012 przystąpiło 13 działkowców.
 Dla działkowców, których działki uzyskały następującą ilość punktów - Komisja proponuje przyznać dyplomy i nagrody rzeczowe w kwocie do:

Czytaj więcej...

Regulamin „Dom działkowca-przyjazny dom” 2012

Konkurs Okręgu Szczecińskiego Roku 2012 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej. Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
   
1. Umiejscowienie i urządzenie domu działkowca – ocena ogólna (m.in. gablotki, gazetki) …0-10 pkt. 
2. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny dostępny dla działkowców.  0-10 pkt. 
3. Organizowanie imprez o charakterze społecznym w 2011 roku 0-15 pkt. 

d) Dni działkowca 0,5 pkt.
e) Wystawa plonów 0,5 pkt
f) Festyny, kiermasze 0-5 pkt.

4. Organizowanie konkursów o charakterze oświatowym w 2011 roku 0-10 pkt. 
5. Posiadanie i prowadzenie biblioteki ogrodowej oraz jej wyposażenie 0-10 pkt. 
6. Współpraca z SSI w ogrodzie (miejsce dla instruktora, organizowanie pokazów przez instruktorów ogrodowych) 0-10 pkt. 
7. Prowadzenie kroniki ogrodowej 0-5 pkt. 
8. Czystość, estetyka (kolorystyka itp.) i porządek 0-10 pkt. 
   
Razem 80 pkt.

Regulamin (wiedza ogrodnicza)

Konkursu „Wzorowa działka rekreacyjna Okręgu szczecińskiego roku 2012 - w zakresie upowszechniania wiedzy ogrodniczej”

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:
   
1. Rozplanowanie i urządzenie działki  (ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu) 0-10 pkt. 
3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym: 0-20 pkt. 

a) bogaty dobór roślin ozdobnych (drzewa i krzewy ozdobne, w tym iglaki, pnącza i byliny) 0-10 pkt.
b) urządzenia wypoczynkowe 0-10 pkt.

4. Trawnik i jego utrzymanie (żywo zielone zabarwienie, zwarta darń) 0-10 pkt. 
5. Mała architektura na działce 0-30 pkt. 
a) płotki, murki, trejaże, pergole 0-10 pkt.

Czytaj więcej...

Regulamin (najlepszy ROD)

Konkursu „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Szczecińskiego Roku 2012”.

Ustala się następującą tematykę i punktację Konkursu:

I. Działalność organizacyjna i konkursowa 

1. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (dokumentacja: walnych zebrań ROD za rok 2011 – zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał ze  statutem PZD i regulaminem ROD – karty rejestracyjne „A” i „B”) 0-10 pkt.
2. Dokumentacja z posiedzeń Zarządu ROD (okres od VI 2010 do V 2011) 0-12 pkt
3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, zabezpieczenie rejestru, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,) 0-10 pkt.
4. Karty rejestracyjne C 0-5 pkt
5. Terminowe złożenie w Okręgowym Zarządzie i potwierdzone przez OZ PZD: 

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 260/2011

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 7 i 150 ust. 2 pkt 1 statutu PZD, postanawia:

§ 1
1) Ogłosić na rok 2012 konkurs krajowy zatytułowany „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”
2) Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
3) Czas trwania konkursu to 1 marca - 31 października

Czytaj więcej...

Protokół Okręgowej Komisji Konkursowej PZD w Szczecinie z dnia 1 lipca 2011 roku

Komisja w składzie:
1. Piotr Szarek - przewodniczący, 2. Zygmunt Górczyński, 3. Roman Pietruszczak, 4. Jan Murawski, 5. Jan Piekut, 6. Mieczysław Czerepowicki, 7. Henryk Parczewski, 8. Waldemar Fojut, 9. Alicja Nowak
W okresie od 15-go czerwca do 28-go czerwca 2011 roku przeprowadziła lustrację rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek zgłoszonych do konkursu.
Dla ogrodów, które uzyskały największą ilość punktów Komisja proponuje przyznać puchary, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:

I - sze miejsce ROD im. „Pomorska”  w Stargardzie Szczecińskim - 368 pkt. 1 200,- zł
II - gie miejsce ROD im. „Puszcza” w Szczecinie - 364 pkt. 1 000,- zł
III - cie miejsce ROD im. „Powstańców Wlkp.” w Szczecinie - 355 pkt. 800,- zł
IV - te miejsce ROD im. „Gen. A. Zawadzkiego” w Gryfinie - 333 pkt. 600,- zł

Czytaj więcej...

Podkategorie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 150

Wczoraj 152

W tygodniu 827

W miesiącu 4103

Wszystkich 289700

Kubik-Rubik Joomla! Extensions