Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Dnia 13 marca  br., w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego, przy ponad 80% frekwencji. Myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe okręgowego zarządu oraz przyjęcie bilansu za rok 2016 i przyjęcie preliminarza na rok 2017.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który odczytał protokół z badania sprawozdania finansowego i preliminarza oraz zgłosił wniosek o ich przyjęcie.

Zanim rozpoczęto obrady, minutą ciszy uczczono Franciszka Kaleńskiego – członka OZ i Danuty Rajskiej – byłej przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Oprócz części sprawozdawczej i planistycznej omówiono:

• zagrożenia dla praw działkowców, ogrodów i Związku,

• zadania organów w realizacji wniosków z powszechnego przeglądu ROD w 2016 r.,

• zamierzenia Krajowej Rady i Okręgu dla uczczenia 120 - lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Ponadto uzupełniono skład Okręgowego Zarządu, dokooptowując do zarządu pana Sylwestra Więcka.

W dyskusji głos zabrało 9 uczestników, w której poruszono zagadnienia:

• realizacji przez zarządy wniosków wynikających z indywidualnych protokołów z przeglądów ROD,

• odpowiedzialności zarządów za przestrzeganie prawa w ROD, by nie dawać powodów do uszczypliwych i kłamliwych medialnych ataków,

• przejrzystości rozliczania się z finansów w ogrodach,

• umiejętnego wyjaśniania działkowcom polityki zarządów ROD,

• problemy wolnych działek uprawianych w ogrodach na terenach o rozproszonym terenie, co utrudnia  ich zagospodarowanie.

• walory i wady przy ustalaniu opłaty energetycznej i wodnej oraz metod zmniejszania strat,

• konieczności aktywnego zajmowania stanowiska przez działkowców w obronie ustawy i dobrego imienia PZD,

• podziękowania pod adresem Krajowej Rady za bieżące uaktualnianie dokumentów prawnych i aktywną obronę ustawy i Związku.

Zaapelowano do wszystkich członków OZ o przedstawianie na walnych zebraniach w ogrodach aktualnej sytuacji PZD, osiągnięć i polityki związkowej.

Po dyskusji przyjęte zostały niezbędne uchwały, przyjmujące sprawozdania i preliminarz na rok 2017 oraz stanowiska i apele, które prezentujemy TUTAJ

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 60

Wczoraj 91

W tygodniu 151

W miesiącu 2117

Wszystkich 174582

Kubik-Rubik Joomla! Extensions